Welcome to Kehilat Zion - Hechal Ezra: Sephardic Jewish Community of Hong Kong זמני שבת להונג קונג:
הדלקת נרות: 6:43 PM
שבת נגמרה: 7:43 PM
18 Av 5780 | Aug 7, 20
קהילת ציון בית Kehilat Zion Home
ביה''כ קהילת ציון: אודותינו
ביה''כ קהילת ציון: מידע על קשר
ביה''כ קהילת ציון: מפה והוראות מול הים, מסעדה גלאט כשר

היסטוריה של בית הכנסת

בית כנסת קהילת ציון גם ידועה כבית כנסת היכל עזרא. היא הוקמה בשנת 1995 ע''י בעלי עסקים סורים מניו יורק והמרכז הספרדי שיבר בירושלים. כעת קהילת ציון מתפארת ביותר מ- 900 חברים. בית הכנסת משמשת את הקהילה היהודית בהונג קונג ואת בעלי העסקים,תיירים, ומטיילים הרבים שעוברים באזור. הרב מעודד שליט''א, הרב הראשי של הקהילה הספרדית בהונג קונג, הינו המנהיג הרוחני של קהילת ציון.

בית הכנסת קהילת ציון ממוקמת ב"צים שא צוי איסט", אזור עסקים וקניות פופולרי בצד "קאולון" של נמל "ויקטוריה" בהונג קונג. בית הכנסת היא רק הליכה קצרה מהרבה בתי מלון- חמש כוכבים וממרכזי קניות.

בית כנסת קהילת ציון מציעה שירותים יומיומיים ומדי שבת. בית הכנסת מספקת מבקרים בחוויית שבת וחג נהדרת, כולל סעודות מקצועיות גלאט כשר. לבית הכנסת יש ספרייה גדולה של ספרי קודש. הרב מעודד מוסר שעורים תורניים שבועיים וסמינרים בפילוסופיה וקירוב רחוקים המיועדים לכל הרמות.

זה כבר עשר שנים שבית הכנסת קהילת ציון היכל עזרא משמשת "בית מחוץ לבית" למבקרים יהודיים מכל קצוות העולם. היא מוחזקת ע''י נדיבת לבם של חברי הקהילה גם המקומיים וכן אלו ממרחקים – בניו יורק ופנמה. קהילת ציון גם שגשגה בעזרת יחידים כמו ג'וי הברט, וגם מקס אבאדי – לעילוי נשמת אביו המנוח עזרא אבאדי.

בוא לבקר אותנו – תחווה את ה"בית" שלך בהונג קונג!

הקהילה היהודית בהונג קונג

במשך מאות שנים סוחרים יהודיים ביקרו את הונג קונג. אבל קהילה יהודית קבועה לא הוקמה עד לשנת 1857. הנוכחות של יהודים התחילה עם משפחות ששון וכדורי. שתי המשפחות האלו היו שושלות ספרדיות אמידות שסחורתם השתרעה על פני אסייה. משפחות אלו העסיקו בעיקר עובדים יהודיים כדי לדרבן גידול באוכלוסיה היהודית. ג'ייקוב ששון בנה את הבית הכנסת הראשונה בשנת 1901 בשביל 65 חברים. בית הכנסת היהודית גדלה מהר מ – 60 חברים בשנת 1882, ל – 100 ב- 1921, ול- 250 ב- 1954.

הקהילה היהודית בהונג קונג חיוותה גידול מהר בעשור האחרון. היום, הקהילה היהודית בהונג קונ מכילה בערך 600 משפחות מכל קצווי העולם. אמריקאים, אנגליים וישראליים מרכיבים את שתי שליש של הקהילה.

כעת ישנם ארבע בתי כנסת פעילות, שלש מהם עם רבנים. ישנה מקווה טהרה ושני בתי ספר יהודיים: בית ספר "כרמל" לילדים צעירים ובית ספר "יחזקאל אברהם" לבני הנוער. ישנו גם בית קברות יהודית ב"הפי וואלי" – אתר היסטרי בהונג קונג.

כעת, הודות לגידול של הונג קונג כמוקד עסקים משגשג, הקהילה היהודית שבה מושכת אלפי בעלי עסקים כולל הרבה משפחות יהודיות מארצות הברית,בריטניה, אוסטרליה וקנדה.

תרומה
ללמוד בקהילת ציון

קהילת ציון – היכל עזרא, קומה א', יחידה מס. 105, 62 מודי רוד, "ווינג און פלאזה", צים שא צוי
מפת מיקום | kzionhk@yahoo.com :קאולון, הונג קונג (ליד מלון שאנגרילה קאולון) דוא''ל
עולה עיצוב ע''י